Visa allt om Agervi Holding AB
Visa allt om Agervi Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -17 0 0 0 0 0
Årets resultat -17 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 210 210 210 210 125 125
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 210 210 210 210 125 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 50 50 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 160 160 160 160 75 75
Skulder och eget kapital 210 210 210 210 125 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 23,81% 23,81% 23,81% 23,81% 40,00% 40,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...