Visa allt om Gallinula Holding Gul AB
Visa allt om Gallinula Holding Gul AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 7 578 0
Årets resultat 0 0 0 0 7 578 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 10 10 20
Omsättningstillgångar 90 90 90 7 668 7 668 80
Tillgångar 100 100 100 7 678 7 678 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 7 678 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 7 578 0 0
Skulder och eget kapital 100 100 100 7 678 7 678 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 7 578 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 1,30% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% 101,19% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...