Visa allt om CampFast i Ängelholm AB
Visa allt om CampFast i Ängelholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -52 -85 -9 -9 -10 -15
Resultat efter finansnetto -51 -70 10 14 16 499
Årets resultat -46 -71 6 8 13 499
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 205 281 281 442 431
Omsättningstillgångar 282 314 310 304 129 133
Tillgångar 466 518 591 585 570 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 505 577 571 562 549
Obeskattade reserver 0 5 5 3 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 256 8 10 11 8 15
Skulder och eget kapital 466 518 591 585 570 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -52 -85 -9 -9 -10 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 44,85% 98,24% 98,29% 97,98% 98,60% 97,34%
Kassalikviditet 110,16% 3 925,00% 3 100,00% 2 763,64% 1 612,50% 886,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...