Visa allt om Incorp Väst AB
Visa allt om Incorp Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 9 393 12 579 10 207 8 209 6 070 2 776
Övrig omsättning 4 200 4 984 4 450 4 418 2 502 1 165
Rörelseresultat (EBIT) 818 1 338 190 76 70 225
Resultat efter finansnetto 814 1 302 119 -3 39 201
Årets resultat 2 156 104 1 27 73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 205 550 652 974 1 347 566
Omsättningstillgångar 2 191 4 314 2 837 2 482 2 297 1 362
Tillgångar 2 395 4 863 3 489 3 455 3 644 1 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 464 462 305 201 200 173
Obeskattade reserver 91 182 80 96 101 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 300 757 757 1 198 325
Kortfristiga skulder 1 840 3 919 2 346 2 401 2 145 1 329
Skulder och eget kapital 2 395 4 863 3 489 3 455 3 644 1 928
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 030 6 657 5 386 4 770 3 157 1 436
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 2 095 2 124 1 887 1 608 1 143 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 593 17 563 14 657 12 627 8 572 3 941
Nyckeltal
Antal anställda 24 26 16 20 14 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 391 484 638 410 434 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 350 462 336 314 395
Rörelseresultat, EBITDA 896 1 735 571 450 440 359
Nettoomsättningförändring -25,33% 23,24% 24,34% 35,24% 118,66% -%
Du Pont-modellen 34,15% 27,51% 5,45% 2,20% 1,92% 11,67%
Vinstmarginal 8,71% 10,64% 1,86% 0,93% 1,15% 8,11%
Bruttovinstmarginal 87,59% 87,22% 83,43% 84,74% 84,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,74% 3,14% 4,81% 0,99% 2,50% 1,19%
Soliditet 22,34% 12,42% 10,53% 7,87% 7,53% 12,83%
Kassalikviditet 119,08% 96,20% 102,09% 84,51% 77,30% 102,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...