Visa allt om Bobato Communications AB
Visa allt om Bobato Communications AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 788 976 1 298 791 1 042
Övrig omsättning - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 3 67 -11 196
Resultat efter finansnetto -38 2 67 -11 195
Årets resultat 60 1 48 -4 141
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 3 7 10
Omsättningstillgångar 318 517 420 326 601
Tillgångar 318 518 423 333 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 121 120 72 191
Obeskattade reserver 0 116 116 116 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 281 187 145 295
Skulder och eget kapital 318 518 423 333 610
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 695 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 463 530 0 551 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 75 97 136 90 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 115
Omsättning 788 976 1 300 791 1 042
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 788 976 1 298 791 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 646 851 589 545
Rörelseresultat, EBITDA -36 6 70 -8 199
Nettoomsättningförändring -19,26% -24,81% 64,10% -24,09% -%
Du Pont-modellen -11,64% 0,58% 15,84% -3,30% 32,13%
Vinstmarginal -4,70% 0,31% 5,16% -1,39% 18,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 91,91% 97,47% 93,67%
Rörelsekapital/omsättning 22,97% 24,18% 17,95% 22,88% 29,37%
Soliditet 56,92% 40,83% 48,58% 47,29% 46,29%
Kassalikviditet 232,12% 183,99% 224,60% 224,83% 203,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...