Visa allt om Konsultinnan AB
Visa allt om Konsultinnan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 783 902 741 595 426 852
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -248 -65 75 -96 839
Resultat efter finansnetto 53 -223 -51 82 -84 841
Årets resultat 36 -24 0 43 7 464
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 237 207 0 0 0
Omsättningstillgångar 90 109 541 699 718 918
Tillgångar 250 347 748 699 718 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 214 388 436 393 514
Obeskattade reserver 52 52 251 133 111 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 80 108 130 214 194
Skulder och eget kapital 250 347 748 699 718 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 260 135 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 251 632 467 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 104 215 161 98 83 -
Utdelning till aktieägare 50 150 150 150 0 128
Omsättning 783 902 741 595 426 852
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 - 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 902 - 595 426 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 856 - 372 379 -
Rörelseresultat, EBITDA 22 -248 -65 75 -96 839
Nettoomsättningförändring -13,19% 21,73% 24,54% 39,67% -50,00% -%
Du Pont-modellen 21,60% -64,27% -6,55% 12,30% -11,56% 91,61%
Vinstmarginal 6,90% -24,72% -6,61% 14,45% -19,48% 98,71%
Bruttovinstmarginal 95,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,02% 3,22% 58,43% 95,63% 118,31% 84,98%
Soliditet 56,22% 73,36% 78,05% 76,40% 66,13% 72,93%
Kassalikviditet 91,84% 136,25% 500,93% 537,69% 335,51% 473,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...