Visa allt om SDIC Tandteknik AB
Visa allt om SDIC Tandteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 13 439 12 654 12 368 11 075 10 578 4 069
Övrig omsättning 140 135 149 143 83 22
Rörelseresultat (EBIT) 503 1 805 1 844 1 340 1 330 1 102
Resultat efter finansnetto 497 1 800 1 844 1 340 1 330 1 102
Årets resultat 376 1 373 1 427 978 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 318 217 316 202 278 354
Omsättningstillgångar 2 612 4 045 3 794 2 396 2 496 2 023
Tillgångar 2 931 4 262 4 111 2 598 2 774 2 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 904 2 728 1 555 1 028 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 027 1 534 2 556 1 570 2 724 2 327
Skulder och eget kapital 2 931 4 262 4 111 2 598 2 774 2 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 285 3 688 3 110 3 453 3 047 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 958 1 491 1 307 1 481 1 308 410
Utdelning till aktieägare 500 1 200 200 0 0 0
Omsättning 13 579 12 789 12 517 11 218 10 661 4 091
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 222 1 265 1 374 1 231 1 058 407
Personalkostnader per anställd (tkr) 594 551 518 569 465 145
Rörelseresultat, EBITDA 651 1 934 1 967 1 416 1 406 1 127
Nettoomsättningförändring 6,20% 2,31% 11,67% 4,70% 159,97% -%
Du Pont-modellen 17,16% 42,35% 44,86% 51,58% 47,95% 46,36%
Vinstmarginal 3,74% 14,26% 14,91% 12,10% 12,57% 27,08%
Bruttovinstmarginal 69,19% 69,77% 64,68% 69,27% 68,21% 74,88%
Rörelsekapital/omsättning 11,79% 19,84% 10,01% 7,46% -2,16% -7,47%
Soliditet 64,96% 64,01% 37,83% 39,57% 1,80% 2,10%
Kassalikviditet 240,31% 244,65% 143,90% 141,85% 82,60% 78,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...