Visa allt om Mattes Riv & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 5 534 2 456 3 791 2 842 4 337
Övrig omsättning 140 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 420 -265 541 -164 260
Resultat efter finansnetto 1 416 -267 530 -172 175
Årets resultat 883 -128 280 -104 75
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 69 207 279 183
Omsättningstillgångar 1 659 415 1 151 492 392
Tillgångar 1 701 484 1 357 770 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 957 73 301 21 125
Obeskattade reserver 300 0 139 0 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 142 144 166 0
Kortfristiga skulder 444 268 773 583 394
Skulder och eget kapital 1 701 484 1 357 770 574
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 678 650 558 877
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 506 1 017 1 360 1 348 1 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader 729 342 251 116 347
Utdelning till aktieägare 530 0 100 0 0
Omsättning 5 674 2 481 3 791 2 842 4 337
Nyckeltal
Antal anställda 9 6 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 615 409 421 316 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 344 252 229 281
Rörelseresultat, EBITDA 1 446 -226 613 -137 290
Nettoomsättningförändring 125,33% -35,21% 33,39% -34,47% -%
Du Pont-modellen 83,48% -54,75% 39,87% -21,30% 45,30%
Vinstmarginal 25,66% -10,79% 14,27% -5,77% 5,99%
Bruttovinstmarginal 88,89% 92,06% 87,44% 91,06% 87,09%
Rörelsekapital/omsättning 21,96% 5,99% 9,97% -3,20% -0,05%
Soliditet 70,02% 15,08% 29,73% 2,73% 28,97%
Kassalikviditet 373,65% 154,85% 148,90% 84,39% 99,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...