Visa allt om Corner Vending & Partners AB
Visa allt om Corner Vending & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 3 0 49 21 38 64
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -18 8 -4 -24 -4
Resultat efter finansnetto -37 -18 8 -5 -24 -4
Årets resultat -37 -18 8 -5 -24 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 11 11 26 41 56
Omsättningstillgångar 223 60 65 44 39 54
Tillgångar 235 71 76 70 81 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 57 75 67 72 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 14 1 3 9 14
Skulder och eget kapital 235 71 76 70 81 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 0 49 21 38 64
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -37 -18 24 11 -9 15
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 133,33% -44,74% -40,62% -%
Du Pont-modellen -15,74% -% 10,53% -5,71% -29,63% -3,64%
Vinstmarginal -1 233,33% -% 16,33% -19,05% -63,16% -6,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 933,33% -% 130,61% 195,24% 78,95% 62,50%
Soliditet 93,62% 80,28% 98,68% 95,71% 88,89% 87,27%
Kassalikviditet 433,33% 428,57% 6 500,00% 1 466,67% 433,33% 385,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...