Visa allt om SkorstensTeknik & Energi i Hammarö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 4 750 2 814 3 143 2 789 1 012
Övrig omsättning - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 581 140 136 144 -18
Resultat efter finansnetto 585 200 169 176 13
Årets resultat 334 111 81 93 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 6 12 19 27
Omsättningstillgångar 2 671 1 300 1 271 886 489
Tillgångar 2 680 1 306 1 283 906 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 780 521 410 329 236
Obeskattade reserver 299 148 95 46 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 602 637 778 531 280
Skulder och eget kapital 2 680 1 306 1 283 906 516
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 360 324 316 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 581 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 365 271 188 132 55
Utdelning till aktieägare 200 75 0 0 0
Omsättning 4 750 2 814 3 143 2 789 1 020
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 750 2 814 3 143 2 789 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) 999 697 606 534 219
Rörelseresultat, EBITDA 587 146 144 152 -10
Nettoomsättningförändring 68,80% -10,47% 12,69% 175,59% -%
Du Pont-modellen 21,83% 15,39% 13,33% 19,43% 2,52%
Vinstmarginal 12,32% 7,14% 5,44% 6,31% 1,28%
Bruttovinstmarginal 41,18% 37,53% 30,54% 35,03% 40,32%
Rörelsekapital/omsättning 22,51% 23,56% 15,69% 12,73% 20,65%
Soliditet 37,81% 48,73% 37,41% 40,06% 45,74%
Kassalikviditet 166,73% 204,08% 163,37% 166,85% 174,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...