Visa allt om Roslagen Education AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 23 301 20 845 20 095 22 277 0
Övrig omsättning - - - 110 -
Rörelseresultat (EBIT) 270 335 270 290 -66
Resultat efter finansnetto 244 238 219 188 -69
Årets resultat 139 134 121 135 -69
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 265 1 710 2 057 2 859 2 571
Omsättningstillgångar 4 793 4 152 3 775 1 767 123
Tillgångar 6 058 5 862 5 832 - 2 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 660 521 387 266 131
Obeskattade reserver 205 142 83 46 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 460 1 900 1 900 800
Kortfristiga skulder 5 193 4 739 3 462 2 432 1 763
Skulder och eget kapital 6 058 5 862 5 832 - 2 694
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 310 332 677 560 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 161 6 756 7 138 8 082 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 2 747 2 636 2 929 3 128 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 23 301 20 845 20 095 22 387 0
Nyckeltal
Antal anställda 21 24 29 36 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 110 869 693 619 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 426 392 352 -
Rörelseresultat, EBITDA 996 1 099 970 1 280 -66
Nettoomsättningförändring 11,78% 3,73% -9,79% -% -%
Du Pont-modellen 4,46% 5,75% 4,63% -% -%
Vinstmarginal 1,16% 1,62% 1,34% 1,31% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -1,72% -2,82% 1,56% -2,99% -%
Soliditet 13,53% 10,78% 7,68% -% 4,86%
Kassalikviditet 92,30% 87,61% 109,04% 72,66% 6,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...