Visa allt om Cryonite AB
Visa allt om Cryonite AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 720 143 0 33 1 315 0
Övrig omsättning 101 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -229 -372 -338 673 -5
Resultat efter finansnetto 13 -235 -400 -435 581 -22
Årets resultat 13 115 -400 -435 434 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 371 742 1 113 1 484 1 498
Omsättningstillgångar 2 742 524 32 32 1 654 102
Tillgångar 2 743 895 774 1 145 3 139 1 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 227 113 112 98 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 124 106 100 471 1 609 1 517
Kortfristiga skulder 378 562 562 562 1 432 5
Skulder och eget kapital 2 743 895 774 1 145 3 139 1 600
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 821 143 0 33 1 315 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 330 142 -1 33 1 044 -5
Nettoomsättningförändring 403,50% -% -100,00% -97,49% -% -%
Du Pont-modellen 2,19% -25,59% -% -29,43% 21,47% -%
Vinstmarginal 8,33% -160,14% -% -1 021,21% 51,25% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 328,33% -26,57% -% -1 606,06% 16,88% -%
Soliditet 8,79% 25,36% 14,60% 9,78% 3,12% 4,88%
Kassalikviditet 725,40% 93,24% 5,69% 5,69% 115,50% 2 040,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...