Visa allt om SKR Lager 104 AB
Visa allt om SKR Lager 104 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -5
Resultat efter finansnetto 0 0 0 1 1 -5
Årets resultat 0 0 0 1 1 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 102 102 102 102 101 100
Tillgångar 102 102 102 102 101 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 97 97 97 97 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 5 5
Skulder och eget kapital 102 102 102 102 101 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,10% 95,10% 95,10% 95,10% 96,04% 95,05%
Kassalikviditet 2 040,00% 2 040,00% 2 040,00% 2 040,00% 2 020,00% 2 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...