Visa allt om Landwork Sweden AB
Visa allt om Landwork Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 4 984 2 733 3 848 4 698 3 365 4 862
Övrig omsättning 450 133 90 123 332 291
Rörelseresultat (EBIT) 58 9 36 154 85 730
Resultat efter finansnetto 36 6 20 135 82 707
Årets resultat 25 4 11 95 54 518
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 458 258 272 325 323 436
Omsättningstillgångar 1 125 772 956 567 451 833
Tillgångar 1 584 1 031 1 228 891 775 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 383 379 368 273 618
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 690 353 140 21 47 105
Kortfristiga skulder 485 295 709 503 455 546
Skulder och eget kapital 1 584 1 031 1 228 891 775 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 270 0 360 360 330 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda 453 270 501 971 964 1 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0
Sociala kostnader 21 453 322 421 481 448
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 434 2 866 3 938 4 821 3 697 5 153
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 661 911 1 283 940 673 972
Personalkostnader per anställd (tkr) 800 323 417 368 358 363
Rörelseresultat, EBITDA 147 50 89 249 193 785
Nettoomsättningförändring 82,36% -% -18,09% 39,61% -30,79% -%
Du Pont-modellen 3,66% 1,16% 3,09% 17,28% 11,10% 57,53%
Vinstmarginal 1,16% 0,44% 0,99% 3,28% 2,56% 15,01%
Bruttovinstmarginal 77,95% 56,42% 59,38% 72,29% 86,21% 76,49%
Rörelsekapital/omsättning 12,84% 17,45% 6,42% 1,36% -0,12% 5,90%
Soliditet 25,76% 37,15% 30,86% 41,30% 35,23% 48,70%
Kassalikviditet 231,96% 261,69% 134,84% 112,72% 99,12% 152,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...