Visa allt om Waffel AB
Visa allt om Waffel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 540 314 230 84 44 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 125 51 19 -59 -296
Resultat efter finansnetto 160 126 52 19 -59 -296
Årets resultat 154 126 52 19 -59 -296
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 43 43 43 44 0
Omsättningstillgångar 271 222 188 133 79 116
Tillgångar 314 265 231 176 123 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 228 202 149 96 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 37 29 26 28 11
Skulder och eget kapital 314 265 231 176 123 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 36 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 140 66 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 50 23 11 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 540 314 230 84 44 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 540 314 230 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 97 59 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 160 125 51 19 -59 -296
Nettoomsättningförändring 71,97% 36,52% 173,81% -% -% -%
Du Pont-modellen 50,96% 47,17% 22,51% 10,80% -47,97% -%
Vinstmarginal 29,63% 39,81% 22,61% 22,62% -134,09% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 79,76% 36,36% -%
Rörelsekapital/omsättning 40,56% 58,92% 69,13% 127,38% 115,91% -%
Soliditet 83,44% 86,04% 87,45% 84,66% 78,05% 90,52%
Kassalikviditet 521,15% 600,00% 648,28% 511,54% 282,14% 1 054,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...