Visa allt om Strömsknallen AB
Visa allt om Strömsknallen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 10 505 10 245 10 712 10 385 10 845 15 660
Övrig omsättning 247 4 2 4 48 197
Rörelseresultat (EBIT) -39 476 622 982 454 1 995
Resultat efter finansnetto -48 469 618 989 400 1 750
Årets resultat -43 1 016 478 478 220 941
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 35 72 69 101 109
Omsättningstillgångar 6 401 6 518 6 309 5 920 5 486 5 500
Tillgångar 6 504 6 552 6 380 5 988 5 587 5 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 689 3 733 2 717 2 239 1 761 1 541
Obeskattade reserver 0 5 842 845 565 464
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 815 2 815 2 821 2 904 3 261 3 605
Skulder och eget kapital 6 504 6 552 6 380 5 988 5 587 5 609
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 882 2 072 2 153 1 925 2 075 3 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 721 708 841 754 787 816
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0
Omsättning 10 752 10 249 10 714 10 389 10 893 15 857
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 101 1 708 1 785 1 731 1 808 2 610
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 461 501 445 472 602
Rörelseresultat, EBITDA -20 513 662 1 015 483 2 028
Nettoomsättningförändring 2,54% -4,36% 3,15% -4,24% -30,75% -%
Du Pont-modellen -0,58% 7,26% 9,80% 16,53% 8,22% 35,78%
Vinstmarginal -0,36% 4,65% 5,83% 9,53% 4,23% 12,82%
Bruttovinstmarginal 38,56% 44,42% 46,64% 49,80% 43,19% 47,04%
Rörelsekapital/omsättning 15,10% 36,14% 32,56% 29,04% 20,52% 12,10%
Soliditet 25,97% 57,03% 52,88% 47,79% 38,97% 33,57%
Kassalikviditet 40,77% 58,86% 63,49% 53,34% 36,31% 27,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...