Visa allt om ISMQ-International standards for medical qigong AB
Visa allt om ISMQ-International standards for medical qigong AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 25 0 1 052 239 143
Övrig omsättning - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 -108 -112 6 -80
Resultat efter finansnetto 9 -108 -113 5 -80
Årets resultat 7 -108 -113 5 -80
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 581 6 578 5 771 89 145
Tillgångar 6 581 6 578 5 771 89 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 122 3 115 3 223 60 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 377 3 377 2 505 0 0
Kortfristiga skulder 81 86 43 30 90
Skulder och eget kapital 6 581 6 578 5 771 89 145
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 63 187 77 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 20 59 24 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 25 0 1 052 247 143
Nyckeltal
Antal anställda - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 -108 -112 6 -80
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 340,17% 67,13% -%
Du Pont-modellen 0,14% -% -1,94% 6,74% -55,17%
Vinstmarginal 36,00% -% -10,65% 2,51% -55,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 96,10% 96,65% 72,03%
Rörelsekapital/omsättning 26 000,00% -% 544,49% 24,69% 38,46%
Soliditet 47,44% 47,35% 55,85% 67,42% 37,93%
Kassalikviditet 8 102,47% 7 627,91% 13 379,07% 236,67% 161,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...