Visa allt om Anderssons Plåt & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 408 194 194 409 164 83
Övrig omsättning - - 2 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 -71 -67 167 -23 11
Resultat efter finansnetto 41 -72 -67 167 -23 11
Årets resultat 41 -76 -35 93 -23 8
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 84 141 197 153 190
Omsättningstillgångar 223 93 113 70 79 52
Tillgångar 251 177 254 267 232 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 150 160 178 85 108
Obeskattade reserver 0 0 0 41 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 64 0 66 18 0 0
Kortfristiga skulder 62 27 28 30 147 134
Skulder och eget kapital 251 177 254 267 232 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 408 194 196 414 164 83
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 164 83
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 42 -
Rörelseresultat, EBITDA 97 -15 -11 223 -23 27
Nettoomsättningförändring 110,31% 0,00% -52,57% 149,39% 97,59% -%
Du Pont-modellen 16,33% -40,11% -26,38% 62,55% -9,91% 4,55%
Vinstmarginal 10,05% -36,60% -34,54% 40,83% -14,02% 13,25%
Bruttovinstmarginal 47,55% 65,98% 46,39% 85,09% 62,80% 81,93%
Rörelsekapital/omsättning 39,46% 34,02% 43,81% 9,78% -41,46% -98,80%
Soliditet 49,80% 84,75% 62,99% 77,98% 36,64% 44,63%
Kassalikviditet 359,68% 344,44% 403,57% 233,33% 53,74% 38,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...