Visa allt om Anderssons Plåt & Bygg AB
Visa allt om Anderssons Plåt & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 193 408 194 194 409 164 83
Övrig omsättning - - - 2 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 41 -71 -67 167 -23 11
Resultat efter finansnetto -9 41 -72 -67 167 -23 11
Årets resultat -9 41 -76 -35 93 -23 8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 28 84 141 197 153 190
Omsättningstillgångar 198 223 93 113 70 79 52
Tillgångar 198 251 177 254 267 232 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 125 150 160 178 85 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 41 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 64 0 66 18 0 0
Kortfristiga skulder 20 62 27 28 30 147 134
Skulder och eget kapital 198 251 177 254 267 232 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 193 408 194 196 414 164 83
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 164 83
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 42 -
Rörelseresultat, EBITDA 19 97 -15 -11 223 -23 27
Nettoomsättningförändring -52,70% 110,31% 0,00% -52,57% 149,39% 97,59% -%
Du Pont-modellen -4,55% 16,33% -40,11% -26,38% 62,55% -9,91% 4,55%
Vinstmarginal -4,66% 10,05% -36,60% -34,54% 40,83% -14,02% 13,25%
Bruttovinstmarginal 58,55% 47,55% 65,98% 46,39% 85,09% 62,80% 81,93%
Rörelsekapital/omsättning 92,23% 39,46% 34,02% 43,81% 9,78% -41,46% -98,80%
Soliditet 89,90% 49,80% 84,75% 62,99% 77,98% 36,64% 44,63%
Kassalikviditet 990,00% 359,68% 344,44% 403,57% 233,33% 53,74% 38,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...