Visa allt om Familjebilar Västerås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 14 062 14 611 11 388 9 574 6 343 4 593
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 380 231 132 -60 74
Resultat efter finansnetto 220 471 209 46 -70 69
Årets resultat 127 276 163 46 -55 40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 11 17 10 14 18
Omsättningstillgångar 1 786 1 967 1 231 1 861 1 344 927
Tillgångar 1 791 1 977 1 248 1 871 1 358 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 697 570 294 131 85 140
Obeskattade reserver 173 117 0 0 0 15
Avsättningar (tkr) 68 57 51 0 0 0
Långfristiga skulder 321 496 475 474 315 370
Kortfristiga skulder 532 737 428 1 267 958 420
Skulder och eget kapital 1 791 1 977 1 248 1 871 1 358 945
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 360 329 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 400 420 400 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 174 172 163 155 140 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 062 14 611 11 388 9 574 6 343 4 593
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 062 14 611 11 388 9 574 6 343 4 593
Personalkostnader per anställd (tkr) 581 603 575 523 480 191
Rörelseresultat, EBITDA 159 386 237 136 -56 75
Nettoomsättningförändring -3,76% 28,30% 18,95% 50,94% 38,10% -%
Du Pont-modellen 14,85% 27,92% 25,08% 10,26% -0,29% 13,54%
Vinstmarginal 1,89% 3,78% 2,75% 2,01% -0,06% 2,79%
Bruttovinstmarginal 9,90% 10,90% 11,49% 11,03% 10,42% 12,37%
Rörelsekapital/omsättning 8,92% 8,42% 7,05% 6,20% 6,09% 11,04%
Soliditet 46,45% 33,45% 23,56% 7,00% 6,26% 15,98%
Kassalikviditet 20,86% 91,99% 51,40% 14,21% 6,99% 42,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...