Visa allt om HannaNorden AB
Visa allt om HannaNorden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 765 3 242 3 292 3 252 3 596 3 102
Övrig omsättning 85 4 4 16 - 122
Rörelseresultat (EBIT) 172 -51 72 114 280 647
Resultat efter finansnetto 172 -38 72 119 282 647
Årets resultat 100 35 42 64 154 359
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 236 2 187 1 887 1 613 1 966 1 859
Tillgångar 2 236 2 187 1 887 1 613 1 966 1 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 657 557 522 480 563 559
Obeskattade reserver 236 193 278 260 230 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 343 1 436 1 087 873 1 173 1 140
Skulder och eget kapital 2 236 2 187 1 887 1 613 1 966 1 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 405 373 362 373 312 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 128 118 115 124 98 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 147 150
Omsättning 3 850 3 246 3 296 3 268 3 596 3 224
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 765 3 242 3 292 3 252 3 596 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 491 476 507 413 -
Rörelseresultat, EBITDA 229 3 94 114 280 647
Nettoomsättningförändring 16,13% -1,52% 1,23% -9,57% 15,93% -%
Du Pont-modellen 7,69% -1,74% 3,87% 7,50% 14,34% 34,80%
Vinstmarginal 4,57% -1,17% 2,22% 3,72% 7,84% 20,86%
Bruttovinstmarginal 34,37% 33,37% 29,95% 31,77% 29,42% 28,53%
Rörelsekapital/omsättning 23,72% 23,16% 24,30% 22,76% 22,05% 23,18%
Soliditet 37,62% 32,35% 39,15% 41,64% 37,26% 36,41%
Kassalikviditet 109,23% 104,74% 140,20% 147,88% 140,32% 123,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...