Visa allt om ProgTools Sweden AB
Visa allt om ProgTools Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 903 2 754 2 891 2 214 2 134 2 030
Övrig omsättning 4 1 60 3 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 290 -56 107 116 218 120
Resultat efter finansnetto 286 -62 100 108 212 121
Årets resultat 154 7 66 44 115 62
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 113 170 227 286 17
Omsättningstillgångar 1 314 762 896 616 571 357
Tillgångar 1 398 876 1 066 843 856 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 448 294 287 220 227 162
Obeskattade reserver 152 68 143 132 87 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 62 101 141 219 0
Kortfristiga skulder 776 452 535 349 323 179
Skulder och eget kapital 1 398 876 1 066 843 856 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 884 710 665 445 393 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 350 291 250 172 157 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 50
Omsättning 3 907 2 755 2 951 2 217 2 136 2 030
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 301 918 964 1 107 2 134 2 030
Personalkostnader per anställd (tkr) 420 345 314 321 553 509
Rörelseresultat, EBITDA 353 1 164 173 275 120
Nettoomsättningförändring 41,72% -4,74% 30,58% 3,75% 5,12% -%
Du Pont-modellen 20,74% -6,39% 10,13% 14,00% 25,70% 32,35%
Vinstmarginal 7,43% -2,03% 3,74% 5,33% 10,31% 5,96%
Bruttovinstmarginal 61,06% 60,06% 57,56% 58,72% 59,28% 51,03%
Rörelsekapital/omsättning 13,78% 11,26% 12,49% 12,06% 11,62% 8,77%
Soliditet 40,53% 39,62% 37,39% 37,64% 34,01% 49,82%
Kassalikviditet 145,36% 140,93% 154,77% 162,75% 161,92% 199,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...