Visa allt om Industriverktöy i Sverige AB
Visa allt om Industriverktöy i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 817 5 304 6 940 11 829 9 975 10 168
Övrig omsättning - 4 6 4 1 474 1 125
Rörelseresultat (EBIT) 808 238 224 298 343 340
Resultat efter finansnetto 807 238 223 296 339 328
Årets resultat 121 26 168 157 176 164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 46
Omsättningstillgångar 2 297 2 516 2 547 2 980 3 328 2 128
Tillgångar 2 297 2 516 2 547 2 980 3 333 2 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 911 790 764 597 440 264
Obeskattade reserver 261 261 261 261 183 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 126 1 465 1 521 2 122 2 710 1 818
Skulder och eget kapital 2 297 2 516 2 547 2 980 3 333 2 174
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 1 103 1 872 1 824 1 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 472 2 371 1 437 2 605 2 603 2 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 269 1 079 1 538 1 507 2 582 1 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 817 5 308 6 946 11 833 11 449 11 293
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 272 1 768 2 313 2 957 2 494 2 542
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 309 1 195 1 472 1 937 1 803 1 494
Rörelseresultat, EBITDA 808 238 224 303 384 381
Nettoomsättningförändring 28,53% -23,57% -41,33% 18,59% -1,90% -%
Du Pont-modellen 35,22% 9,50% 8,79% 10,00% 10,29% 15,64%
Vinstmarginal 11,87% 4,51% 3,23% 2,52% 3,44% 3,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,70% 98,54% 89,60%
Rörelsekapital/omsättning 17,18% 19,82% 14,78% 7,25% 6,20% 3,05%
Soliditet 48,52% 39,49% 37,99% 26,49% 17,25% 15,26%
Kassalikviditet 204,00% 171,74% 167,46% 140,43% 122,80% 117,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...