Visa allt om Björka Assistans AB
Visa allt om Björka Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 55 229 45 248 44 840 31 340 14 728 2 333
Övrig omsättning - 44 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 051 908 1 726 1 357 894 -5
Resultat efter finansnetto 1 352 1 091 1 630 1 338 915 -11
Årets resultat -1 383 979 961 673 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 462 2 497 4 701 4 506 800 0
Omsättningstillgångar 3 892 4 870 4 710 3 890 2 827 1 033
Tillgångar 7 354 7 367 9 411 8 396 3 627 1 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 486 1 102 1 223 762 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 236 878 1 055 659 0 0
Kortfristiga skulder 7 019 6 004 7 253 6 514 2 865 944
Skulder och eget kapital 7 354 7 367 9 411 8 396 3 627 1 033
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - 1 394 1 127 819 93
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 432 30 692 28 328 20 095 9 066 1 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 13 563 10 325 10 132 6 823 3 067 461
Utdelning till aktieägare 0 385 1 000 1 100 500 0
Omsättning 55 229 45 292 44 840 31 340 14 728 2 333
Nyckeltal
Antal anställda 155 87 83 60 30 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 356 520 540 522 491 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 338 488 498 482 448 416
Rörelseresultat, EBITDA 1 176 1 221 1 982 1 568 894 -5
Nettoomsättningförändring 22,06% 0,91% 43,08% 112,79% 531,29% -%
Du Pont-modellen 19,08% 15,60% 18,81% 16,42% 25,23% -0,48%
Vinstmarginal 2,54% 2,54% 3,95% 4,40% 6,21% -0,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,66% -2,51% -5,67% -8,37% -0,26% 3,81%
Soliditet 1,35% 6,60% 11,71% 14,57% 21,01% 8,62%
Kassalikviditet 55,45% 81,11% 64,94% 59,72% 98,67% 109,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...