Visa allt om Idyll AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 48 2 045 13 566 166 8 413 80
Övrig omsättning 59 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 992 149 -308 590 6
Resultat efter finansnetto -48 980 161 -378 583 6
Årets resultat 1 569 123 -221 302 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 6 9 13 19 0
Omsättningstillgångar 1 379 3 153 1 479 13 318 11 424 6 439
Tillgångar 1 380 3 159 1 488 13 332 11 443 6 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 676 177 54 405 103
Obeskattade reserver 198 248 0 0 157 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 505 2 235 1 311 13 277 10 880 6 336
Skulder och eget kapital 1 380 3 159 1 488 13 332 11 443 6 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 417 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 67 - 466 823 1 481 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 11 - 167 232 633 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0
Omsättning 107 2 046 13 566 166 8 413 80
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 2 6 6 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 48 - 6 783 28 1 402 40
Personalkostnader per anställd (tkr) 34 - 317 185 423 -
Rörelseresultat, EBITDA -45 995 153 -302 598 6
Nettoomsättningförändring -97,65% -84,93% 8 072,29% -98,03% 10 416,25% -%
Du Pont-modellen -3,41% 31,43% 10,82% -2,29% 5,18% 0,09%
Vinstmarginal -97,92% 48,56% 1,19% -183,73% 7,05% 7,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 85,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 820,83% 44,89% 1,24% 24,70% 6,47% 128,75%
Soliditet 60,25% 27,52% 11,90% 0,41% 4,55% 1,60%
Kassalikviditet 273,07% 141,07% 112,81% 24,85% 48,90% 101,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...