Visa allt om Agmenta Holding AB
Visa allt om Agmenta Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 369 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 340 -30 -367 -25 -41 -12
Resultat efter finansnetto 1 391 -5 -450 211 -82 -210
Årets resultat 184 2 329 2 624 2 228 1 073 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 135 10 085 10 850 3 600 3 600 3 750
Omsättningstillgångar 2 855 1 269 807 725 87 299
Tillgångar 12 990 11 355 11 657 4 325 3 687 4 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 040 6 856 4 527 2 351 1 173 100
Obeskattade reserver 3 444 3 444 2 444 1 314 485 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 0 2 750 0 1 600 3 750
Kortfristiga skulder 2 506 1 054 1 936 660 429 199
Skulder och eget kapital 12 990 11 355 11 657 4 325 3 687 4 049
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 000 1 000 0 0 0 0
Omsättning 1 369 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 340 -30 -367 -25 -41 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 10,73% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 101,83% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 25,49% -% -% -% -% -%
Soliditet 67,18% 84,04% 55,19% 76,75% 41,51% 2,47%
Kassalikviditet 113,93% 120,40% 41,68% 109,85% 20,28% 150,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...