Visa allt om Guldpumpen Restaurang AB
Visa allt om Guldpumpen Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 4 133 10 625 11 463 4 783
Övrig omsättning - - 6 024 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 7 5 858 538 182 1 247
Resultat efter finansnetto -9 8 5 552 512 182 1 247
Årets resultat -11 0 3 243 277 96 687
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 214 6 214 5 880 2 250 2 432 2 556
Omsättningstillgångar 9 10 366 1 730 1 510 1 525
Tillgångar 6 223 6 224 6 247 3 980 3 941 4 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 652 3 663 3 663 1 160 883 787
Obeskattade reserver 1 883 1 883 1 883 493 361 313
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 667 0 0 1 302 1 574 1 949
Kortfristiga skulder 22 678 701 1 026 1 123 1 031
Skulder och eget kapital 6 223 6 224 6 247 3 980 3 941 4 080
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 154 308 312 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 955 2 822 2 755 680
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 287 744 655 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 10 157 10 625 11 463 4 783
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 12 12 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 344 885 1 042 531
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 124 325 336 92
Rörelseresultat, EBITDA 0 7 5 858 720 364 1 417
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -61,10% -7,31% 139,66% -%
Du Pont-modellen -% -% 93,79% 13,52% 4,62% 30,56%
Vinstmarginal -% -% 141,76% 5,06% 1,59% 26,07%
Bruttovinstmarginal -% -% 73,05% 71,04% 68,33% 67,91%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -8,11% 6,63% 3,38% 10,33%
Soliditet 82,29% 82,45% 82,15% 38,27% 29,16% 24,94%
Kassalikviditet 40,91% 1,47% 52,21% 162,57% 129,39% 143,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...