Visa allt om Centric Dentallaboratorium AB
Visa allt om Centric Dentallaboratorium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 2 785 2 742 2 752 2 701 1 812 3 351
Övrig omsättning 31 95 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 148 75 370 430 213 458
Resultat efter finansnetto 143 73 370 429 213 457
Årets resultat 30 30 219 238 110 219
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 468 160 50 116 156 144
Omsättningstillgångar 1 277 1 040 1 240 1 196 760 846
Tillgångar 1 745 1 200 1 289 1 312 916 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 416 586 667 429 319
Obeskattade reserver 525 429 402 319 218 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 271 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 578 354 302 326 270 514
Skulder och eget kapital 1 745 1 200 1 289 1 312 916 990
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 025
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 723 786 762 654 450 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 482 284 271 269 153 326
Utdelning till aktieägare 250 0 200 300 0 0
Omsättning 2 816 2 837 2 757 2 701 1 812 3 351
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 393 1 371 1 376 900 906 1 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 616 557 180 322 316 698
Rörelseresultat, EBITDA 219 122 1 429 470 245 471
Nettoomsättningförändring 1,57% -0,36% 1,89% 49,06% -45,93% -%
Du Pont-modellen 8,54% 6,25% 28,70% 32,77% 23,25% 46,26%
Vinstmarginal 5,35% 2,74% 13,44% 15,92% 11,75% 13,67%
Bruttovinstmarginal 80,29% 76,48% 80,20% 75,93% 91,00% 85,80%
Rörelsekapital/omsättning 25,10% 25,02% 34,08% 32,21% 27,04% 9,91%
Soliditet 44,73% 62,55% 69,79% 68,76% 64,37% 43,91%
Kassalikviditet 217,47% 288,14% 403,97% 362,27% 275,93% 164,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...