Visa allt om LM Blom AB
Visa allt om LM Blom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 143 822 579 1 033 930 926
Övrig omsättning - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 168 92 104 293 199 66
Resultat efter finansnetto 168 93 107 299 208 66
Årets resultat 131 207 61 165 114 34
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 426 644 427 643 845 472
Tillgångar 426 644 427 643 845 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 369 162 265 214 134
Obeskattade reserver 0 0 173 145 70 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 195 275 92 233 560 320
Skulder och eget kapital 426 644 427 643 845 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 450
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 80 218 365 54
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 8 33 115 158
Utdelning till aktieägare 132 269 0 164 115 34
Omsättning 1 143 834 579 1 033 930 926
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 033 930 926
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 262 486 671
Rörelseresultat, EBITDA 168 92 104 293 199 66
Nettoomsättningförändring 39,05% 41,97% -43,95% 11,08% 0,43% -%
Du Pont-modellen 39,44% 14,60% 25,29% 46,66% 24,62% 13,98%
Vinstmarginal 14,70% 11,44% 18,65% 29,04% 22,37% 7,13%
Bruttovinstmarginal 19,34% 15,69% 41,62% 60,31% 76,56% 92,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,21% 44,89% 57,86% 39,69% 30,65% 16,41%
Soliditet 54,23% 57,30% 69,54% 57,83% 31,43% 31,20%
Kassalikviditet 218,46% 234,18% 464,13% 275,97% 150,89% 147,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...