Visa allt om Jibo Holding AB
Visa allt om Jibo Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8 526 9 273 9 759 11 044 12 875 7 996
Övrig omsättning 784 405 69 25 74 110
Rörelseresultat (EBIT) 521 1 518 -810 -1 343 179 399
Resultat efter finansnetto 448 1 325 -1 084 -1 571 -18 336
Årets resultat 448 1 325 -1 084 -1 571 -20 246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 088 579 735 759 763 725
Omsättningstillgångar 837 1 457 1 419 1 378 2 101 1 177
Tillgångar 1 926 2 036 2 154 2 137 2 863 1 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 845 -3 -1 328 -244 326 346
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 511 515 415 545 450
Kortfristiga skulder 1 077 1 529 2 967 1 967 1 991 1 106
Skulder och eget kapital 1 926 2 036 2 154 2 137 2 863 1 902
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 856 2 147 3 330 3 864 3 673 1 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 053 1 081 1 046 1 315 1 665 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 310 9 678 9 828 11 069 12 949 8 106
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 14 14 12 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 947 1 030 697 789 1 073 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 367 323 379 413 346
Rörelseresultat, EBITDA 568 1 650 -660 -1 184 331 577
Nettoomsättningförändring -8,06% -4,98% -11,64% -14,22% 61,02% -%
Du Pont-modellen 27,10% 74,61% -37,47% -62,61% 6,32% 20,98%
Vinstmarginal 6,12% 16,38% -8,27% -12,12% 1,41% 4,99%
Bruttovinstmarginal 77,36% 89,80% 85,66% 83,40% 81,90% 75,63%
Rörelsekapital/omsättning -2,81% -0,78% -15,86% -5,33% 0,85% 0,89%
Soliditet 43,87% -0,15% -61,65% -11,42% 11,39% 18,19%
Kassalikviditet 77,72% 95,29% 46,95% 70,06% 105,52% 106,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...