Visa allt om 3U Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 000 10 361 13 438 13 217 8 199
Övrig omsättning 378 834 223 195 344
Rörelseresultat (EBIT) 361 255 210 200 589
Resultat efter finansnetto 211 86 35 42 543
Årets resultat 154 42 57 155 228
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 604 2 417 3 988 2 193 3 142
Omsättningstillgångar 1 908 1 417 1 700 1 189 720
Tillgångar 3 512 3 834 5 688 3 382 3 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 582 540 483 328
Obeskattade reserver 0 0 0 50 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 131 1 238 1 377 976 1 135
Kortfristiga skulder 1 645 2 013 3 770 1 873 2 170
Skulder och eget kapital 3 512 3 834 5 688 3 382 3 862
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 133 1 182 1 221 1 066 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 339 369 368 316 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 6 378 11 195 13 661 13 412 8 543
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 500 2 590 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 384 472 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 099 999 1 109 653 2 154
Nettoomsättningförändring -42,09% -22,90% 1,67% 61,20% -%
Du Pont-modellen 10,28% 6,65% 3,69% 5,97% 15,25%
Vinstmarginal 6,02% 2,46% 1,56% 1,53% 7,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,38% -5,75% -15,40% -5,18% -17,69%
Soliditet 20,96% 15,18% 9,49% 15,37% 12,86%
Kassalikviditet 115,99% 70,39% 44,72% 62,73% 33,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...