Visa allt om 3U Sweden AB
Visa allt om 3U Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 7 483 6 000 10 361 13 438 13 217 8 199
Övrig omsättning 260 378 834 223 195 344
Rörelseresultat (EBIT) -57 361 255 210 200 589
Resultat efter finansnetto -184 211 86 35 42 543
Årets resultat -184 154 42 57 155 228
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 172 1 604 2 417 3 988 2 193 3 142
Omsättningstillgångar 2 630 1 908 1 417 1 700 1 189 720
Tillgångar 4 801 3 512 3 834 5 688 3 382 3 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 552 736 582 540 483 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 50 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 727 1 131 1 238 1 377 976 1 135
Kortfristiga skulder 3 522 1 645 2 013 3 770 1 873 2 170
Skulder och eget kapital 4 801 3 512 3 834 5 688 3 382 3 862
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 851 1 133 1 182 1 221 1 066 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 280 339 369 368 316 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 743 6 378 11 195 13 661 13 412 8 543
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 871 1 500 2 590 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 384 472 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 241 1 099 999 1 109 653 2 154
Nettoomsättningförändring 24,72% -42,09% -22,90% 1,67% 61,20% -%
Du Pont-modellen -1,19% 10,28% 6,65% 3,69% 5,97% 15,25%
Vinstmarginal -0,76% 6,02% 2,46% 1,56% 1,53% 7,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,92% 4,38% -5,75% -15,40% -5,18% -17,69%
Soliditet 11,50% 20,96% 15,18% 9,49% 15,37% 12,86%
Kassalikviditet 45,83% 115,99% 70,39% 44,72% 62,73% 33,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...