Visa allt om Jazie AB
Visa allt om Jazie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 72 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 -23 -62 -5 -147
Resultat efter finansnetto 0 -3 -23 -62 -5 -147
Årets resultat 0 -3 -23 -62 -5 -147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 122 0 0
Omsättningstillgångar 5 5 22 82 89 95
Tillgångar 5 5 22 204 89 95
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 2 4 27 89 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 22 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 18 155 0 2
Skulder och eget kapital 5 5 22 204 89 95
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 72 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -3 -23 -10 -5 -147
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -30,39% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -86,11% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 13,89% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -101,39% -% -%
Soliditet 40,00% 40,00% 18,18% 13,24% 100,00% 98,95%
Kassalikviditet 125,00% 125,00% 122,22% 52,90% -% 2 700,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...