Visa allt om Bullarens Rör AB
Visa allt om Bullarens Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 7 191 6 936 6 295 6 543 5 461 5 490 2 572
Övrig omsättning 19 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 660 649 479 579 430 959 587
Resultat efter finansnetto 661 645 474 567 419 937 584
Årets resultat 494 391 294 322 169 481 313
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 767 837 891 1 006 1 162 897 210
Omsättningstillgångar 2 922 2 171 1 936 1 796 1 689 1 503 770
Tillgångar 3 689 3 008 2 828 2 802 2 851 2 400 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 163 1 669 1 378 1 184 963 894 413
Obeskattade reserver 1 011 989 844 750 626 440 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 284 335 355 415 84
Kortfristiga skulder 515 350 321 532 908 651 325
Skulder och eget kapital 3 689 3 008 2 828 2 802 2 851 2 400 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 318 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 311 1 170 1 060 956 637 236 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 516 345 256 235 175 160 67
Utdelning till aktieägare 500 0 0 100 100 100 0
Omsättning 7 210 6 949 6 295 6 543 5 461 5 490 2 572
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 397 2 312 2 098 2 181 2 731 2 745 2 572
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 511 446 402 408 358 277
Rörelseresultat, EBITDA 775 811 658 750 525 1 025 606
Nettoomsättningförändring 3,68% 10,18% -3,79% 19,81% -0,53% 113,45% -%
Du Pont-modellen 17,92% 21,61% 17,11% 20,74% 15,15% 40,00% 59,90%
Vinstmarginal 9,19% 9,37% 7,69% 8,88% 7,91% 17,49% 22,82%
Bruttovinstmarginal 45,10% 36,27% 42,40% 35,75% 35,67% 32,66% 25,39%
Rörelsekapital/omsättning 33,47% 26,25% 25,66% 19,32% 14,30% 15,52% 17,30%
Soliditet 80,01% 81,13% 72,01% 61,98% 49,96% 50,76% 54,03%
Kassalikviditet 423,69% 407,71% 473,83% 237,41% 142,62% 138,56% 119,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...