Visa allt om Content Support Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 22 154 517 112 442 107
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -60 -23 -3 -35 -90 -91
Resultat efter finansnetto -61 -34 -4 -35 -91 -92
Årets resultat -61 -34 -4 -35 -91 -92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 29
Omsättningstillgångar 22 0 6 4 15 14
Tillgångar 22 0 6 4 15 43
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -217 -156 -122 -118 -83 8
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 156 128 122 98 35
Skulder och eget kapital 22 0 6 4 15 43
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 154 517 112 442 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -60 -23 -3 -35 -90 -91
Nettoomsättningförändring -85,71% -70,21% 361,61% -74,66% 313,08% -%
Du Pont-modellen -272,73% -% -50,00% -875,00% -600,00% -211,63%
Vinstmarginal -272,73% -14,94% -0,58% -31,25% -20,36% -85,05%
Bruttovinstmarginal 81,82% 76,62% 86,65% 48,21% 31,22% 68,22%
Rörelsekapital/omsättning -986,36% -101,30% -23,60% -105,36% -18,78% -19,63%
Soliditet -986,36% -% -2 033,33% -2 950,00% -553,33% 18,60%
Kassalikviditet 9,21% 0,00% 4,69% 3,28% 15,31% 40,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...