Visa allt om Content Support Scandinavia AB
Visa allt om Content Support Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 22 154 517 112 442 107
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -60 -23 -3 -35 -90 -91
Resultat efter finansnetto -61 -34 -4 -35 -91 -92
Årets resultat -61 -34 -4 -35 -91 -92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 29
Omsättningstillgångar 22 0 6 4 15 14
Tillgångar 22 0 6 4 15 43
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -217 -156 -122 -118 -83 8
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 156 128 122 98 35
Skulder och eget kapital 22 0 6 4 15 43
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 154 517 112 442 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -60 -23 -3 -35 -90 -91
Nettoomsättningförändring -85,71% -70,21% 361,61% -74,66% 313,08% -%
Du Pont-modellen -272,73% -% -50,00% -875,00% -600,00% -211,63%
Vinstmarginal -272,73% -14,94% -0,58% -31,25% -20,36% -85,05%
Bruttovinstmarginal 81,82% 76,62% 86,65% 48,21% 31,22% 68,22%
Rörelsekapital/omsättning -986,36% -101,30% -23,60% -105,36% -18,78% -19,63%
Soliditet -986,36% -% -2 033,33% -2 950,00% -553,33% 18,60%
Kassalikviditet 9,21% 0,00% 4,69% 3,28% 15,31% 40,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...