Visa allt om ELM collective AB
Visa allt om ELM collective AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 40 347 638 492 65 1 205
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 313 544 387 -16 805
Resultat efter finansnetto 2 313 547 388 -9 807
Årets resultat 70 179 312 210 -11 447
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 444 1 444 1 121 491 298 0
Omsättningstillgångar 50 66 160 618 508 1 291
Tillgångar 1 494 1 510 1 281 1 109 806 1 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 717 772 718 506 416 547
Obeskattade reserver 421 521 441 300 201 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 356 217 122 303 189 544
Skulder och eget kapital 1 494 1 510 1 281 1 109 806 1 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 115
Utdelning till aktieägare 250 0 125 100 120 120
Omsättning 40 347 638 492 65 1 205
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 40 347 638 492 65 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 5 22 28 23 250
Rörelseresultat, EBITDA 2 313 544 387 -16 805
Nettoomsättningförändring -88,47% -45,61% 29,67% 656,92% -94,61% -%
Du Pont-modellen 0,13% 20,79% 42,70% 35,44% 0,25% 62,51%
Vinstmarginal 5,00% 90,49% 85,74% 79,88% 3,08% 66,97%
Bruttovinstmarginal 77,50% 98,27% 98,90% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -765,00% -43,52% 5,96% 64,02% 490,77% 61,99%
Soliditet 69,97% 78,04% 82,90% 65,56% 69,99% 53,84%
Kassalikviditet 14,04% 30,41% 131,15% 203,96% 268,78% 237,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...