Visa allt om Gårdö 1:25 i Ulricehamn Fastighets AB
Visa allt om Gårdö 1:25 i Ulricehamn Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 766 40 0 1 0 0
Övrig omsättning - - - 3 811 - -
Rörelseresultat (EBIT) 189 5 -39 596 -259 -303
Resultat efter finansnetto -2 5 -39 583 -274 -308
Årets resultat -2 5 -39 583 -274 -308
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 830 1 926 0 0 3 328 3 472
Omsättningstillgångar 533 1 211 75 126 9 8
Tillgångar 22 364 3 137 75 126 3 337 3 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 66 61 101 -482 -208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 599 0 0 0 3 500 3 659
Kortfristiga skulder 700 3 071 14 26 319 29
Skulder och eget kapital 22 364 3 137 75 126 3 337 3 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 766 40 0 3 812 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 591 5 -39 692 -115 -140
Nettoomsättningförändring 1 815,00% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,85% 0,16% -% 477,78% -% -%
Vinstmarginal 24,67% 12,50% -% 60 200,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -21,80% -4 650,00% -% 10 000,00% -% -%
Soliditet 0,29% 2,10% 81,33% 80,16% -14,44% -5,98%
Kassalikviditet 76,14% 39,43% 535,71% 484,62% 2,82% 27,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...