Visa allt om Värmdö Hund & Katt pensionat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 1 130 1 102 1 012 915 922 663
Övrig omsättning 1 2 3 3 5 12
Rörelseresultat (EBIT) 308 161 44 -23 80 -32
Resultat efter finansnetto 299 152 36 -21 79 -33
Årets resultat 233 117 30 -22 60 -33
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 274 260 87 103 137
Omsättningstillgångar 324 414 490 307 210 192
Tillgångar 571 688 751 394 313 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 253 135 105 127 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 214 254 20 26 32
Kortfristiga skulder 234 221 361 269 160 230
Skulder och eget kapital 571 688 751 394 313 329
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 334 - 366 245 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 233 0 362 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 126 180 129 160 152 102
Utdelning till aktieägare 156 150 0 0 0 0
Omsättning 1 131 1 104 1 015 918 927 675
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 130 1 102 1 012 915 922 663
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 547 597 577 410 216
Rörelseresultat, EBITDA 336 223 94 16 114 2
Nettoomsättningförändring 2,54% 8,89% 10,60% -0,76% 39,06% -%
Du Pont-modellen 54,12% 23,84% 6,39% -5,08% 25,88% -9,42%
Vinstmarginal 27,35% 14,88% 4,74% -2,19% 8,79% -4,68%
Bruttovinstmarginal 94,16% 93,92% 94,66% 94,64% 90,78% 84,62%
Rörelsekapital/omsättning 7,96% 17,51% 12,75% 4,15% 5,42% -5,73%
Soliditet 58,84% 36,77% 17,98% 26,65% 40,58% 20,36%
Kassalikviditet 137,18% 178,73% 134,07% 111,90% 121,25% 77,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...