Visa allt om Suharo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 664 7 399 8 056 3 685 3 960 4 423
Övrig omsättning - 134 670 312 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 365 1 407 1 484 268 34 -85
Resultat efter finansnetto 1 308 1 369 1 477 251 6 -95
Årets resultat 1 017 798 862 176 6 -95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 883 2 989 1 577 875 1 126 1 442
Omsättningstillgångar 1 502 2 467 2 196 1 826 1 174 867
Tillgångar 5 385 5 456 3 774 2 701 2 300 2 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 114 1 397 1 149 287 111 105
Obeskattade reserver 754 754 410 40 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 600 816 0 710 750 989
Kortfristiga skulder 917 2 489 2 215 1 663 1 439 1 215
Skulder och eget kapital 5 385 5 456 3 774 2 701 2 300 2 310
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 426 295 109 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 997 1 950 1 206 569 383 448
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 877 850 1 230 264 168 269
Utdelning till aktieägare 600 300 100 0 0 0
Omsättning 6 664 7 533 8 726 3 997 3 960 4 423
Nyckeltal
Antal anställda 10 7 6 5 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 666 1 057 1 343 737 1 980 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 401 477 217 207 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 933 1 930 1 857 602 371 146
Nettoomsättningförändring -9,93% -8,16% 118,62% -6,94% -10,47% -%
Du Pont-modellen 25,35% 25,79% 39,32% 9,92% 1,48% -3,68%
Vinstmarginal 20,48% 19,02% 18,42% 7,27% 0,86% -1,92%
Bruttovinstmarginal 86,97% 77,88% 77,74% 75,06% 66,01% 62,63%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% -0,30% -0,24% 4,42% -6,69% -7,87%
Soliditet 50,18% 36,38% 38,92% 11,72% 4,83% 4,55%
Kassalikviditet 163,79% 99,12% 99,14% 109,80% 81,58% 71,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...