Visa allt om Daniel Lindh AB
Visa allt om Daniel Lindh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 634 1 407 1 259 1 492 656 2 017 1 229
Övrig omsättning 19 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 400 165 199 316 -291 901
Resultat efter finansnetto 106 414 151 204 315 -291 899
Årets resultat 53 239 87 112 198 -66 496
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 95 182 208 255 292 78
Omsättningstillgångar 717 978 364 913 522 556 1 553
Tillgångar 774 1 073 546 1 121 777 847 1 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 563 324 443 601 403 596
Obeskattade reserver 291 259 154 116 65 0 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 217 250 68 561 110 444 810
Skulder och eget kapital 774 1 073 546 1 121 777 847 1 631
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 246 235 688 828 0 493 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 34 0 0 0 9 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 80 79 216 260 0 156 14
Utdelning till aktieägare 0 350 0 207 270 0 127
Omsättning 1 653 1 420 1 259 1 492 656 2 017 1 229
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 634 704 630 746 - 2 017 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 338 183 452 544 - 658 59
Rörelseresultat, EBITDA 208 487 254 276 387 -266 904
Nettoomsättningförändring 16,13% 11,76% -15,62% 127,44% -67,48% 64,12% -%
Du Pont-modellen 17,70% 38,58% 30,22% 18,20% 40,80% -34,36% 55,24%
Vinstmarginal 8,38% 29,42% 13,11% 13,67% 48,32% -14,43% 73,31%
Bruttovinstmarginal 68,91% 87,21% 97,78% 96,05% 80,95% 55,03% 84,95%
Rörelsekapital/omsättning 30,60% 51,74% 23,51% 23,59% 62,80% 5,55% 60,46%
Soliditet 63,69% 71,30% 81,34% 47,14% 83,51% 47,58% 46,71%
Kassalikviditet 330,41% 391,20% 535,29% 162,75% 474,55% 125,23% 191,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...