Visa allt om JZ Riv Aktiebolag
Visa allt om JZ Riv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 7 746 6 197 5 273 3 324 3 319 1 773
Övrig omsättning 35 - - 9 51 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 853 1 673 1 404 713 534 511
Resultat efter finansnetto 1 859 1 688 1 414 721 534 511
Årets resultat 1 399 1 290 779 396 318 366
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 207 60 61 47 62
Omsättningstillgångar 4 439 3 594 3 036 2 037 1 400 651
Tillgångar 4 629 3 802 3 096 2 098 1 448 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 560 2 201 1 609 830 734 416
Obeskattade reserver 733 675 646 295 112 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 335 926 841 973 602 285
Skulder och eget kapital 4 629 3 802 3 096 2 098 1 448 713
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - 388 459 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 950 2 175 1 922 809 725 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0
Sociala kostnader 1 051 712 503 374 359 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0
Omsättning 7 781 6 197 5 273 3 333 3 370 1 773
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 6 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 861 885 879 831 830 887
Personalkostnader per anställd (tkr) 448 420 416 406 391 350
Rörelseresultat, EBITDA 1 908 1 716 1 429 730 549 522
Nettoomsättningförändring 25,00% 17,52% 58,63% 0,15% 87,20% -%
Du Pont-modellen 40,20% 44,42% 45,74% 34,46% 36,88% 71,67%
Vinstmarginal 24,03% 27,26% 26,85% 21,75% 16,09% 28,82%
Bruttovinstmarginal 94,77% 93,43% 93,86% 90,52% 86,32% 93,51%
Rörelsekapital/omsättning 40,07% 43,05% 41,63% 32,01% 24,04% 20,64%
Soliditet 67,65% 71,74% 67,35% 49,92% 56,39% 59,48%
Kassalikviditet 328,24% 384,13% 355,65% 194,55% 232,56% 228,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...