Visa allt om Huset under bron AB
Visa allt om Huset under bron AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 58 002 56 576 48 718 33 903 23 772 11 306
Övrig omsättning 115 126 99 13 48 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 072 3 179 6 433 4 377 2 870 78
Resultat efter finansnetto 3 054 3 202 6 515 4 383 2 771 32
Årets resultat 820 16 3 669 2 348 1 476 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 336 3 270 1 904 2 757 3 670 1 876
Omsättningstillgångar 8 377 5 771 13 963 6 568 2 877 731
Tillgångar 10 713 9 041 15 867 9 325 6 546 2 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 536 1 819 6 813 3 714 1 588 112
Obeskattade reserver 3 732 3 432 3 576 1 861 724 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 627 0 0 0 58 510
Kortfristiga skulder 3 817 3 790 5 478 3 750 4 177 1 985
Skulder och eget kapital 10 713 9 041 15 867 9 325 6 546 2 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 348 12 570 9 493 7 042 4 616 2 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 846 3 838 2 415 1 785 1 119 474
Utdelning till aktieägare 501 1 102 5 000 570 222 0
Omsättning 58 117 56 702 48 817 33 916 23 820 11 307
Nyckeltal
Antal anställda 28 32 58 43 28 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 072 1 768 840 788 849 808
Personalkostnader per anställd (tkr) 546 529 230 212 215 200
Rörelseresultat, EBITDA 3 646 4 148 7 870 5 796 3 776 342
Nettoomsättningförändring 2,52% 16,13% 43,70% 42,62% 110,26% -%
Du Pont-modellen 28,79% 35,52% 41,15% 47,41% 44,29% 3,03%
Vinstmarginal 5,32% 5,68% 13,40% 13,04% 12,20% 0,70%
Bruttovinstmarginal 59,79% 61,78% 65,14% 66,47% 66,64% 61,29%
Rörelsekapital/omsättning 7,86% 3,50% 17,42% 8,31% -5,47% -11,09%
Soliditet 41,51% 49,73% 60,52% 54,54% 32,41% 4,30%
Kassalikviditet 208,10% 138,76% 246,53% 164,11% 65,07% 31,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...