Visa allt om Svenska Internationella Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 29 575 3 056 728 1 706 2 068
Övrig omsättning 93 154 190 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -200 -68 157 4 80 -289
Resultat efter finansnetto -200 -69 160 3 76 -292
Årets resultat -200 -54 134 3 76 -42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300 259 0 0
Omsättningstillgångar 198 254 428 249 403 1 371
Tillgångar 498 554 728 508 403 1 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 238 291 158 154 78
Obeskattade reserver 0 0 15 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 100
Kortfristiga skulder 421 316 421 350 249 193
Skulder och eget kapital 498 554 728 508 403 1 371
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 254 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 148 0 246 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 47 78 77 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 122 729 3 246 728 1 706 2 068
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 29 575 3 056 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 195 400 431 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -200 -68 157 45 80 -289
Nettoomsättningförändring -94,96% -81,18% 319,78% -57,33% -17,50% -%
Du Pont-modellen -40,16% -12,27% 22,25% 0,98% 19,85% -21,08%
Vinstmarginal -689,66% -11,83% 5,30% 0,69% 4,69% -13,97%
Bruttovinstmarginal -300,00% 50,61% 27,16% 74,73% 24,50% 15,09%
Rörelsekapital/omsättning -768,97% -10,78% 0,23% -13,87% 9,03% 56,96%
Soliditet 15,46% 42,96% 41,58% 31,10% 38,21% 5,69%
Kassalikviditet 11,40% 19,30% 55,82% 5,71% 161,85% 710,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...