Visa allt om Kreativ Utveckling i Smyge AB
Visa allt om Kreativ Utveckling i Smyge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 755 96 96 96 90 200 200
Övrig omsättning 60 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 336 2 -33 -43 1 124 96
Resultat efter finansnetto 336 5 -24 -42 1 124 1 843
Årets resultat 199 5 7 -18 0 69 1 799
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 25 0
Omsättningstillgångar 1 614 1 223 1 373 1 565 1 746 1 957 1 977
Tillgångar 1 614 1 223 1 373 1 565 1 746 1 982 1 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 250 1 208 1 358 1 502 1 663 1 841 1 899
Obeskattade reserver 80 0 0 31 55 55 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 284 15 15 33 28 86 54
Skulder och eget kapital 1 614 1 223 1 373 1 565 1 746 1 982 1 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 150 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - -
Sociala kostnader 51 13 12 12 1 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127
Omsättning 815 96 96 96 90 200 200
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 755 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 203 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 336 2 -33 -43 1 124 96
Nettoomsättningförändring 686,46% 0,00% 0,00% 6,67% -55,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 20,82% 0,41% -1,75% -2,68% 0,06% 6,26% 93,22%
Vinstmarginal 44,50% 5,21% -25,00% -43,75% 1,11% 62,00% 921,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 15,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 176,16% 1 258,33% 1 414,58% 1 595,83% 1 908,89% 935,50% 961,50%
Soliditet 81,31% 98,77% 98,91% 97,43% 97,57% 94,93% 96,95%
Kassalikviditet 568,31% 8 153,33% 9 153,33% 4 742,42% 6 235,71% 2 275,58% 3 661,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...