Visa allt om Sustainable Cards Europe AB
Visa allt om Sustainable Cards Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 504 6 076 5 551 3 530 1 252 1 079 175
Övrig omsättning 124 542 11 144 - 508 14
Rörelseresultat (EBIT) -2 957 -3 868 -5 062 -6 123 -5 849 -3 691 -129
Resultat efter finansnetto -3 171 -4 228 -5 518 -6 716 -6 134 -3 984 -130
Årets resultat -3 171 -4 241 -5 536 -6 716 -6 134 -3 984 -130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 526 4 591 5 656 5 732 8 446 4 505 5 522
Omsättningstillgångar 3 764 5 855 7 244 2 069 4 173 884 4 391
Tillgångar 7 290 10 446 12 901 7 801 12 619 5 388 9 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 452 3 639 3 655 -4 508 352 -1 614 2 370
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 454 4 097 5 571 7 855 8 753 4 740 5 276
Kortfristiga skulder 2 383 2 711 3 673 4 454 3 514 2 262 2 267
Skulder och eget kapital 7 290 10 446 12 901 7 801 12 619 5 388 9 913
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 872 1 559 2 354 2 083 1 803 819 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 295 393 933 690 457 199 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 628 6 618 5 562 3 674 1 252 1 587 189
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 3 8 7 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 376 1 215 1 850 441 179 540 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 334 1 072 347 306 552 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 892 -2 460 -3 792 -4 798 -5 025 -2 903 -124
Nettoomsättningförändring -9,41% 9,46% 57,25% 181,95% 16,03% 516,57% -%
Du Pont-modellen -40,56% -37,03% -39,18% -78,46% -45,89% -68,50% -1,30%
Vinstmarginal -53,72% -63,66% -91,05% -173,40% -462,54% -342,08% -73,71%
Bruttovinstmarginal 30,98% 44,75% 41,20% 40,85% 48,96% 13,62% 38,86%
Rörelsekapital/omsättning 25,09% 51,74% 64,33% -67,56% 52,64% -127,71% 1 213,71%
Soliditet 19,92% 34,84% 28,33% -57,79% 2,79% -29,96% 23,91%
Kassalikviditet 106,71% 140,02% 94,17% 24,09% 82,93% 32,40% 184,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...