Visa allt om H.Childs AB
Visa allt om H.Childs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 -15 -13 -44 0
Resultat efter finansnetto -1 0 0 -1 596 1 -44 562
Årets resultat -1 0 0 -1 596 1 -44 562
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 1 743 1 741 3 338
Omsättningstillgångar 97 98 98 717 165 1 986 562
Tillgångar 99 100 100 719 1 908 3 727 3 899
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 100 100 100 102 618 662
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 619 1 806 3 110 3 238
Skulder och eget kapital 99 100 100 719 1 908 3 727 3 899
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 517 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 -15 -13 -44 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 13,91% 5,35% 16,58% 16,98%
Kassalikviditet -% -% -% 115,83% 9,14% 63,86% 17,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...