Visa allt om Ninepoint Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -42 -16 -24 -49 -43 -17
Resultat efter finansnetto -41 -74 -99 -135 3 014 88 2
Årets resultat -5 -12 37 26 1 667 89 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 369 12 369 12 369 12 369 4 200 4 200 4 200
Omsättningstillgångar 25 17 79 62 3 723 420 131
Tillgångar 12 394 12 386 12 448 12 431 7 923 4 620 4 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 902 1 907 1 919 1 882 1 857 190 101
Obeskattade reserver 697 733 778 753 753 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 458 1 429 1 579 2 319 3 000 3 509 3 720
Kortfristiga skulder 8 337 8 316 8 171 7 477 2 313 921 510
Skulder och eget kapital 12 394 12 386 12 448 12 431 7 923 4 620 4 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -42 -16 -24 -49 -43 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 19,73% 20,01% 20,29% 19,60% 30,44% 4,11% 2,33%
Kassalikviditet 0,30% 0,20% 0,97% 0,83% 160,96% 45,60% 25,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...