Visa allt om Alf Larsson i Järfälla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 0 684 850 575 1 033
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -91 -93 434 447 88 537
Resultat efter finansnetto 252 -34 545 452 551 1 024
Årets resultat 207 161 339 247 521 882
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 110 110 50 50 50
Omsättningstillgångar 4 105 2 873 1 764 1 682 1 405 1 103
Tillgångar 4 215 2 983 1 874 1 732 1 455 1 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 590 1 538 1 533 1 351 1 253 982
Obeskattade reserver 0 0 230 115 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 626 1 444 111 267 202 171
Skulder och eget kapital 4 215 2 983 1 874 1 732 1 455 1 153
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 244 168
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 50 50 98 135 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 5 5 31 42 77 53
Utdelning till aktieägare 160 156 156 156 150 250
Omsättning 0 0 684 850 575 1 033
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 684 850 575 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) 55 54 129 177 321 221
Rörelseresultat, EBITDA -91 -93 434 447 88 537
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -19,53% 47,83% -44,34% -%
Du Pont-modellen -% -% 33,03% 26,62% 42,27% 90,20%
Vinstmarginal -% -% 90,50% 54,24% 106,96% 100,68%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 75,22%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 241,67% 166,47% 209,22% 90,22%
Soliditet 37,72% 51,56% 90,85% 82,90% 86,12% 85,17%
Kassalikviditet 156,32% 198,96% 1 589,19% 629,96% 695,54% 645,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...