Visa allt om Alf Larsson i Järfälla AB
Visa allt om Alf Larsson i Järfälla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 0 684 850 575 1 033
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -91 -93 434 447 88 537
Resultat efter finansnetto 252 -34 545 452 551 1 024
Årets resultat 207 161 339 247 521 882
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 110 110 50 50 50
Omsättningstillgångar 4 105 2 873 1 764 1 682 1 405 1 103
Tillgångar 4 215 2 983 1 874 1 732 1 455 1 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 590 1 538 1 533 1 351 1 253 982
Obeskattade reserver 0 0 230 115 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 626 1 444 111 267 202 171
Skulder och eget kapital 4 215 2 983 1 874 1 732 1 455 1 153
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 244 168
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 50 50 98 135 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 5 5 31 42 77 53
Utdelning till aktieägare 160 156 156 156 150 250
Omsättning 0 0 684 850 575 1 033
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 684 850 575 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) 55 54 129 177 321 221
Rörelseresultat, EBITDA -91 -93 434 447 88 537
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -19,53% 47,83% -44,34% -%
Du Pont-modellen -% -% 33,03% 26,62% 42,27% 90,20%
Vinstmarginal -% -% 90,50% 54,24% 106,96% 100,68%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 75,22%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 241,67% 166,47% 209,22% 90,22%
Soliditet 37,72% 51,56% 90,85% 82,90% 86,12% 85,17%
Kassalikviditet 156,32% 198,96% 1 589,19% 629,96% 695,54% 645,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...