Visa allt om TILDASOO AB
Visa allt om TILDASOO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -6 -3 -2
Resultat efter finansnetto 50 32 -70 2 3 2 004 1 553
Årets resultat 38 31 -63 -9 -29 2 003 1 551
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 942 3 683 3 262 3 927 3 595 3 274 1 606
Omsättningstillgångar 110 109 497 49 154 485 206
Tillgångar 4 052 3 792 3 760 3 976 3 750 3 759 1 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 623 3 586 3 554 3 617 3 626 3 654 1 651
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 207 205 358 124 105 160
Skulder och eget kapital 4 052 3 792 3 760 3 976 3 750 3 759 1 812
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -6 -3 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 89,41% 94,57% 94,52% 90,97% 96,69% 97,21% 91,11%
Kassalikviditet 25,70% 52,66% 242,44% 13,69% 124,19% 461,90% 128,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...