Visa allt om NICOM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 587 1 435 1 375 1 467 1 491 1 090 593
Övrig omsättning 26 14 36 - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 188 374 349 166 314 187 267
Resultat efter finansnetto 183 372 347 108 307 186 265
Årets resultat 112 209 215 124 165 136 145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 50 50 50 50 0 0
Omsättningstillgångar 863 888 727 598 695 517 450
Tillgångar 1 177 938 777 648 745 517 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 593 480 347 286 306 261 245
Obeskattade reserver 288 253 156 76 141 65 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 60 80 141 130 55 10
Kortfristiga skulder 168 144 195 144 168 136 130
Skulder och eget kapital 1 177 938 777 648 745 517 450
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 342 428 424 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 361 0 0 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 205 186 0 179 211 188 84
Utdelning till aktieägare 200 0 75 120 143 120 120
Omsättning 1 613 1 449 1 411 1 467 1 521 1 090 593
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 587 1 435 - 1 467 1 491 1 090 593
Personalkostnader per anställd (tkr) 641 554 - 526 646 612 280
Rörelseresultat, EBITDA 218 374 349 166 314 187 267
Nettoomsättningförändring 10,59% 4,36% -6,27% -1,61% 36,79% 83,81% -%
Du Pont-modellen 15,97% 39,87% 44,92% 18,21% 42,28% 36,17% 59,33%
Vinstmarginal 11,85% 26,06% 25,38% 8,04% 21,13% 17,16% 45,03%
Bruttovinstmarginal 71,52% 81,39% 75,78% 63,67% 79,95% 83,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,79% 51,85% 38,69% 30,95% 35,35% 34,95% 53,96%
Soliditet 69,47% 72,21% 60,32% 52,78% 55,02% 59,75% 65,09%
Kassalikviditet 248,21% 390,97% 250,77% 330,56% 324,40% 380,15% 346,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...