Visa allt om Nordh Invest i Stockaryd AB
Visa allt om Nordh Invest i Stockaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 2 264 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -6 287 -70 -3 -7 -6
Resultat efter finansnetto -1 4 306 -60 2 -7 -6
Årets resultat 0 3 207 -60 2 -7 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 271 2 271 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 29 13 2 235 1 931 1 991 1 992 1 997
Tillgångar 2 300 2 284 2 235 1 931 1 991 1 992 1 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 540 537 329 390 387 394
Obeskattade reserver 58 59 59 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 700 1 615 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Kortfristiga skulder 2 70 39 2 2 5 3
Skulder och eget kapital 2 300 2 284 2 235 1 931 1 991 1 992 1 997
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 0 2 264 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -6 287 -70 -3 -7 -6
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 13,69% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% 13,52% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 12,68% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 97,00% -% -% -% -%
Soliditet 25,45% 25,66% 26,09% 17,04% 19,59% 19,43% 19,73%
Kassalikviditet 1 450,00% 18,57% 4 710,26% 96 550,00% 3 600,00% 3 860,00% 21 566,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...