Visa allt om Stefan Persson Transport AB
Visa allt om Stefan Persson Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 1 233 1 178 3 557 7 470 8 540 7 722
Övrig omsättning - 257 82 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -104 -253 -1 081 -308 -205 -310
Resultat efter finansnetto -122 -269 -1 131 -426 -348 -395
Årets resultat -122 -269 -1 131 -426 -348 -241
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 518 660 1 198 3 041 3 604 4 300
Omsättningstillgångar 239 108 206 632 826 971
Tillgångar 757 767 1 405 3 673 4 430 5 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 106 176 365 361 559
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 529 380 768 1 648 2 236 3 027
Kortfristiga skulder 127 280 461 1 660 1 833 1 684
Skulder och eget kapital 757 767 1 405 3 673 4 430 5 270
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 326 330 1 071 1 922 2 156 1 888
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 120 156 431 725 753 728
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 233 1 435 3 639 7 470 8 540 7 722
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 4 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 233 1 178 889 1 067 1 220 1 103
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 544 431 446 496 472
Rörelseresultat, EBITDA 38 -253 -338 255 491 380
Nettoomsättningförändring 4,67% -66,88% -52,38% -12,53% 10,59% -%
Du Pont-modellen -13,74% -32,99% -76,94% -8,39% -4,63% -5,88%
Vinstmarginal -8,43% -21,48% -30,39% -4,12% -2,40% -4,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,08% -14,60% -7,17% -13,76% -11,79% -9,23%
Soliditet 13,34% 13,82% 12,53% 9,94% 8,15% 10,61%
Kassalikviditet 188,19% 38,57% 44,69% 38,07% 45,06% 57,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...